Friday, September 11, 2009

An alternative to Ibn Ezra as endorser of Idolatry

I don't think I'm going to have the time this year to cover this in the depth it requires. This is a pity. A pasuk in Vayelech reads:

טז וַיֹּאמֶר ה' אֶל-מֹשֶׁה, הִנְּךָ שֹׁכֵב עִם-אֲבֹתֶיךָ; וְקָם הָעָם הַזֶּה וְזָנָה אַחֲרֵי אֱלֹהֵי נֵכַר-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר הוּא בָא-שָׁמָּה בְּקִרְבּוֹ, וַעֲזָבַנִי, וְהֵפֵר אֶת-בְּרִיתִי אֲשֶׁר כָּרַתִּי אִתּוֹ.16 And the LORD said unto Moses: 'Behold, thou art about to sleep with thy fathers; and this people will rise up, and go astray after the foreign gods of the land, whither they go to be among them, and will forsake Me, and break My covenant which I have made with them.

and Ibn Ezra has an extremely cryptic comment:
אחרי אלהי נכר הארץ -
ידענו כי השם אחד והשנוי יבוא מהמקבלים והשם לא ישנה מעשיו, כי כולם בחכמה. ומעבודת השם לשמור כח הקבול כפי המקום, על כן כתוב: את משפט אלהי הארץ, על כן אמר יעקב: הסירו את אלהי הנכר והפך המקום הדבק בעריות, שהם שאר. והמשכיל יבין.

Especially with the ending of vehamaskil yavin, but also from other parts of it, one gets the sense that there is some secret that needs to be kept under wraps. And one supercommentator of Rashi, Mekor Chaim puts forth a stunning peshat that I explain at length in a parshablog post. I cite myself:
According to Mekor Chaim, Ibn Ezra is stating that Aharon did nothing wrong in making the eigel. They were in the wilderness, which was ruled over by Maadim (Mars), whose house was Scorpius and which could be counteracted by Taurus which was seventh to it. And to counteract that effect, he made a calf, corresponding to Yosef's mazal of Shor, because Yosef counteracts Esav. Thus, Aharon's intent was to prevent against harm by Maadim, while the people strayed and worshiped the calf.

When it comes to this subject, I am not always a "maskil", to say the least. But it seems that Ibn Ezra is saying that Aharon's conduct was good here. And that the idols outside of Eretz Yisrael, when matching the forces of reception from Hashem's power in a particular place, it a good thing. Thus only when entering Eretz Yisrael should they put away the foreign idols.
In a comment on that post, Wolf2191 argues that Mekor Chaim is saying nonsense, and gives his reason:
Mekor Chaim is saying nonsense. This is the pshat refererred o by Ibn Ezra in Shemos 32 (peiece starting mar Avraham) in name of Chachmei Mazaolos:

וחכמי המזלות אמרו:
כי המחברת הגדולה לשני העליונים הייתה במזל שור. וזה כזב כי לא הייתה רק במזל דלי. ועל דרך חכמת מזלות היא מזל ישראל, ורבים נסו זה הסוד דור אחר דור. גם אני ראיתי ככה והנה שמוהו בחצי השמים.

and rejects.
I have not gotten around to really sitting and thinking about this conflicting Ibn Ezra. But Vayelech came around, and some post with a bit of progress seems in order.

In explaining this cryptic Ibn Ezra, Mechokekei Yehuda simply cites Ibn Kaspi's Perush HaSodot supercommentary of Ibn Ezra at length. I copied and pasted the text, and fixed a lot of the OCR errors:
אמר ר ״ א : אחרי אלהי נכר הארץ. ידענו כי השם אחד והשנוי
יבוא מהמקבלים וכו'.
ידוע כי יש בתורתינו פסוקים שמורים הפך האמת, ואם לא
נבוא בכל יכלתינו לפרשם ולישרם על האמת , ונניחם כפשוטם אין
לך כפירה גדולה מזאת , כי הנה אמר הכתוב אלהי נכר הארץ, ואם
הכתוב מעיד שהם אלהים אחרים, והתורה שנכתבה בנבואה אלהית ,כל
שכן אנשים חסרי לב, וע״כ בא ר"א ואמר : ידענו
כי השם אחד ומיוחד בעולמו ואין לו שנוי , והשינוי יבוא
רק מצד המקבלים, כלומר השינוי אשר יבוא בעולם, שנמצאים אנשים שעובדים לאלהים
אחרים, שתרא האומות מיחדים להם אלקות, לא שיש להם מציאות
שלימה, כי מציאותם אינה אלא כמציאות בני אדם ההוים והנפסדים
אבל הם כפי דעת בני אדם וכפי ציורם שמציירים אותם כאלהות
לפעול טוב ורע להם, לא שהם הפועלים , כי כבר מפורסם עליהם
כמ״ש ; עינים להם ולא יראו, ועוד אלו נאמר כי מציאותם במציאותי
חלילה , היינו רואים שינוי בעולם, שלא ילך הכל על מכונו וסדרו, ובעת
שיפעול זה לא יפעל זה, והנה המופת שהשם אחד, כי העולם הולך
על הסדר, א"כ השינוי לא יבוא, כ"א מבני אדם המקבלים, כי ידוע
הואיל והוא אחד , ואין לו שני , כמו שמוכיח המופת, וחכמתו לא
כחכמת האדם, כי חכמת האדם נקלה וכלא חשובה נגד חכמתו .
וכל מעשיו ג״כ הם על השלמות, ואין בח חסרון כמ"ש הצור
תמים פעלו , וכ״ז בעבור שאין לו שני , וג׳כ אינם יודעים אנה, הוא
להשיג אמיתתו , כמ"ש ברוך כבוד ד׳ ממקומו (יחזקאל ג׳) וג"כ הואיל
והשם הוא כמ"ש ברוך שם כבוד מלכותו לא יתכן שישנה מעשיו ,
כי מי שאינו יכול לתקן מעשיו בדרך ישרה, אינם רק חסרים, מפני
שהם צריכים אל אחר גדול ממנו, וע״כ מעשיו אינם שלמים , ועתה
בא והודיע לנו הרב, בעבור שהעולם אינו שוה בהשגחתו , כי יש
מקומות שיראו שם נסים, כמ"ש ומפניך אסתר ועוד אמר יעקב אין
זה כי אם בית אלהים : אמר מאחר שהעולם הוא כך בהשגחתו , אין לך
לעבוד בוראך רק כפי המקום, הלא צותה התורה רוב המצות בארץ ,
ובחוץ לארץ קצת מצות, בעבור כי השגחת השם בארץ משא״כ בחו״ל,
וזהו שכתוב : ולא ידעו את משפט אלהי הארץ (מ״ב, י״ז, כ"ו) וע"כ
אמר יעקב : הסירו את אלהי נכר, ומשמע כי בעוד האיש בחו׳ל אינו כ״כ
בהשגחה, מפני שהוא תחת המזל, ובהכנסתו לארץ שאינה תחת
המזל אמר הסירו. כי המזל תלוי על אחר המסבבו וע"כ אמר פה : נכר,
כפי ידעתם שחושבין שהם אלהים ואין בעולם חוץ ממנו. והנה מופת
וראיה ע ל מה שאמרנו, כי השגחת השם בארץ, אינה שוה לחו״ל, כי
חו"ל היא תחת המזל, והארץ אינו רק תחת רשות השם ית׳, כמ׳ש
תמיד עיני ד׳ בה וג׳ ועוד מופת, שההשגחה בגוף האדם, שהוא עולם
קטן אינה שוה בכל האברים, כי י ש מקומות בגוף האדם אם תכנו בהם
ימות ולא יחיה. — ובאמרו: הפך המקום הדבק בעריות, היא הארץ,
ע״כ נאסרו העריות בה, כי עיקור איסור העריות להיות קדושים ,
וע"כ נוהגת בארץ, ובאמרו: והמשכיל יבין, ר״ל בעבור שכתוב מלא
כל הארץ כבודו, ובתורתינו מורה היפך זה, באמרו : ומפניך אסתר ,
ע"כ אמר והמשכיל יבין הענין .
I need to think about this a lot more, but at the moment, I don't think I buy it. In particular, how Ibn Caspi explains vehamaskil yavin, that they will understand this deep matter of how מלא כל הארץ כבודו is true despite the simple translation of ומפנך אסתר contradicts it, at least for the simple. Is that what vehamaskil yavin typically means, or is it a code that there is some kabbalistic or controversial matter in play. And how Ibn Caspi explains at one point the shinui in terms of בני אדם המקבלים. It seems that he is trying to counter something, namely something fairly close to Mekor Chaim's interpretation.

But hopefully another post on this matter next year, where I might attain some greater clarity.

1 comment:

Wolf2191 said...

Thanks! I actually thought you would try to distinguish between th Pirush HaAruch to Shemos which may have been written by a Talmud, etc. and the othe commentaries.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin