Tuesday, March 28, 2006

Vayikra: More Transliteration Work

I have been working a bit more on the transliteration, and added a piece of the kametz katan component. For this, see the transliteration of korbanchem. I've also added a bit of handling for the Shem haShem. See the Shem alone, and when with a leading lamed. Note also how I handle patach ganuv. Here is a transliteration of the beginning of parshat Vayikra (1:1-9), in Academic and in Ashekenazic.

א וַיִּקְרָא, אֶל-מֹשֶׁה; וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו, מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. 1 The LORD called unto Moses, and spoke unto him out of the tent of meeting, saying:
ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן, לַה'--מִן-הַבְּהֵמָה, מִן-הַבָּקָר וּמִן-הַצֹּאן, תַּקְרִיבוּ, אֶת-קָרְבַּנְכֶם. 2 Speak unto the children of Israel, and say unto them: When any man of you bringeth an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd or of the flock.
ג אִם-עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן-הַבָּקָר, זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ; אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, יַקְרִיב אֹתוֹ, לִרְצֹנוֹ, לִפְנֵי ה. 3 If his offering be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish; he shall bring it to the door of the tent of meeting, that he may be accepted before the LORD.
ד וְסָמַךְ יָדוֹ, עַל רֹאשׁ הָעֹלָה; וְנִרְצָה לוֹ, לְכַפֵּר עָלָיו. 4 And he shall lay his hand upon the head of the burnt-offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.
ה וְשָׁחַט אֶת-בֶּן הַבָּקָר, לִפְנֵי יְהוָה; וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, אֶת-הַדָּם, וְזָרְקוּ אֶת-הַדָּם עַל-הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב, אֲשֶׁר-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד. 5 And he shall kill the bullock before the LORD; and Aaron's sons, the priests, shall present the blood, and dash the blood round about against the altar that is at the door of the tent of meeting.
ו וְהִפְשִׁיט, אֶת-הָעֹלָה; וְנִתַּח אֹתָהּ, לִנְתָחֶיהָ. 6 And he shall flay the burnt-offering, and cut it into its pieces.
ז וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן, אֵשׁ--עַל-הַמִּזְבֵּחַ; וְעָרְכוּ עֵצִים, עַל-הָאֵשׁ. 7 And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay wood in order upon the fire.
ח וְעָרְכוּ, בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, אֵת הַנְּתָחִים, אֶת-הָרֹאשׁ וְאֶת-הַפָּדֶר--עַל-הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל-הָאֵשׁ, אֲשֶׁר עַל-הַמִּזְבֵּחַ. 8 And Aaron's sons, the priests, shall lay the pieces, and the head, and the suet, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar;
ט וְקִרְבּוֹ וּכְרָעָיו, יִרְחַץ בַּמָּיִם; וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת-הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה, עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ-נִיחוֹחַ לַה'. {ס} 9 but its inwards and its legs shall he wash with water; and the priest shall make the whole smoke on the altar, for a burnt-offering, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD. {S}


1)
wayyiqrāʾ, ʾel-mōšeh; wayḏabbēr ʾăḏōnāy ʾēlā(y)w, mēʾōhel môʿēḏ lēʾmōr

vayikra, el-moshe; vaydabeir adonay eila(y)v, meiohel moeid leimor

2)

dabbēr ʾel-bənê yiśrāʾēl, wəʾāmartā ʾălēhem, ʾāḏām kî-yaqrîḇ mikkem qorbān, laʾdōnāy--min-habbəhēmāh, min-habbāqār ûmin-haṣṣōʾn, taqrîḇû, ʾeṯ-qorbanḵem .

dabeir el-b'nei yisraeil, v'amarta aleihem, adam ki-yakriv mikem korban, ladonay--min-hab'heima, min-habakar umin-hatzon, takrivu, es-korbanchem

3)

ʾim-ʿōlāh qorbānô min-habbāqār, zāḵār tāmîm yaqrîḇennû; ʾel-peṯaḥ ʾōhel môʿēḏ, yaqrîḇ ʾōṯô, lirṣōnô, lip̄nê ʾăḏōnāy

im-ola korbano min-habakar, zachar tamim yakrivenu; el-pesach ohel moeid, yakriv oso, lirtzono, lifnei adonay

4)

wəsāmaḵ yāḏô, ʿal rōʾš hāʿōlāh; wənirṣāh lô, ləḵappēr ʿālā(y)w

v'samach yado, al rosh haola; v'nirtza lo, l'chapeir ala(y)v

5)

wəšāḥaṭ ʾeṯ-ben habbāqār, lip̄nê ʾăḏōnāy; wəhiqrîḇû bənê ʾahărōn hakkōhănîm, ʾeṯ-haddām, wəzārəqû ʾeṯ-haddām ʿal-hammizbēaḥ sāḇîḇ, ʾăšer-peṯaḥ ʾōhel môʿēḏ

v'shachat es-ben habakar, lifnei adonay; v'hikrivu b'nei aharon hakohanim, es-hadam, v'zar'ku es-hadam al-hamizbeiach saviv, asher-pesach ohel moeid


6)

wəhip̄šîṭ, ʾeṯ-hāʿōlāh; wənittaḥ ʾōṯāh, linṯāḥe(y)hā

v'hifshit, es-haola; v'nitach osah, linsacheha


7)

wənāṯənû bənê ʾahărōn hakkōhēn, ʾēš--ʿal-hammizbēaḥ; wəʿārəḵû ʿēṣîm, ʿal-hāʾēš

v'nas'nu b'nei aharon hakohein, eish--al-hamizbeiach; v'ar'chu eitzim, al-haeish

8)

wəʿārəḵû, bənê ʾahărōn hakkōhănîm, ʾēṯ hannəṯāḥîm, ʾeṯ-hārōʾš wəʾeṯ-happāḏer--ʿal-hāʿēṣîm ʾăšer ʿal-hāʾēš, ʾăšer ʿal-hammizbēa

v'ar'chu, b'nei aharon hakohanim, eis han'sachim, es-harosh v'es-hapader--al-haeitzim asher al-haeish, asher al-hamizbeiach

9)

wəqirbô ûḵrāʿā(y)w, yirḥaṣ bammāyim; wəhiqṭîr hakkōhēn ʾeṯ-hakkōl hammizbēḥāh, ʿōlāh ʾiššēh rêaḥ-nîḥôaḥ laʾdōnāy

v'kirbo uchraa(y)v, yirchatz bamayim; v'hiktir hakohein es-hakol hamizbeicha, ola ishei reiach-nichoach ladonay

1 comment:

Rahel Jaskow said...

Wow! That's a lot of hard work.

Please, how do you vowelize your Hebrew text in Blogger?

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin