Sunday, November 06, 2011

Peshita Bereishit perek 14


Masoretic Text
Onkelos
English for MT
Peshitta
Bereishit 14:

Some interesting changes marked in bold  red

א וַיְהִי, בִּימֵי אַמְרָפֶל מֶלֶךְ-שִׁנְעָר, אַרְיוֹךְ, מֶלֶךְ אֶלָּסָר; כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם, וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם.  
וַהֲוָה, בְּיוֹמֵי אַמְרָפֶל מַלְכָּא דְּבָבֶל, אַרְיוֹךְ, מַלְכָּא דְּאֶלָּסָר; כְּדָרְלָעֹמֶר מַלְכָּא דְּעֵילָם, וְתִדְעָל מַלְכָּא דְּעַמְמֵי.
1 And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, 
והוא ביומוהי דאמרפל מלכא דסנער ואריוך מלכא דדלסר וכרדלעמר מלכא דעילם ותרעיל מלכא דגליא:

ב עָשׂוּ מִלְחָמָה, אֶת-בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם, וְאֶת-בִּרְשַׁע, מֶלֶךְ עֲמֹרָה; שִׁנְאָב מֶלֶךְ אַדְמָה, וְשֶׁמְאֵבֶר מֶלֶךְ צְבֹיִים, וּמֶלֶךְ בֶּלַע, הִיא-צֹעַר. 
עֲבַדוּ קְרָבָא, עִם בֶּרַע מַלְכָּא דִּסְדוֹם, וְעִם בִּרְשַׁע, מַלְכָּא דַּעֲמוֹרָה; שִׁנְאָב מַלְכָּא דְּאַדְמָה, וְשֶׁמְאֵבֶר מַלְכָּא דִּצְבוֹיִים, וּמַלְכָּא דְּבֶלַע, הִיא צֹעַר.
2 that they made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela--the same is Zoar. 
עבדו קרבא עם ברע מלכא דסדום ועם ברשע מלכא דעמורא ושנאב מלכא דאדמא ושמאיר מלכא דצבואים ומלכא דבלע הי הי צער:

ג כָּל-אֵלֶּה, חָבְרוּ, אֶל-עֵמֶק, הַשִּׂדִּים:  הוּא, יָם הַמֶּלַח.  
כָּל אִלֵּין, אִתְכַּנַּשׁוּ, לְמֵישַׁר, חַקְלַיָּא:  הוּא, אֲתַר יַמָּא דְּמִלְחָא.
3 All these came as allies unto the vale of Siddim--the same is the Salt Sea. 
כלהון הלין אתכנשו לעומקא דסדומיא הו ימא דמלחא:


ד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה, עָבְדוּ אֶת-כְּדָרְלָעֹמֶר; וּשְׁלֹשׁ-עֶשְׂרֵה שָׁנָה, מָרָדוּ.  
תַּרְתַּא עַסְרֵי שְׁנִין, פְּלַחוּ יָת כְּדָרְלָעֹמֶר; וּתְלָת עַסְרֵי שְׁנִין, מְרַדוּ.
4 Twelve years they served Chedorlaomer, and in the thirteenth year they rebelled. 
תרתעסרא שנין פלחו לכרדלעמר ובדתלת עסרא שנין מרדו:

ה וּבְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בָּא כְדָרְלָעֹמֶר, וְהַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ, וַיַּכּוּ אֶת-רְפָאִים בְּעַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם, וְאֶת-הַזּוּזִים בְּהָם; וְאֵת, הָאֵימִים, בְּשָׁוֵה, קִרְיָתָיִם.  
וּבְאַרְבַּע עַסְרֵי שְׁנִין אֲתָא כְּדָרְלָעֹמֶר, וּמַלְכַיָּא דְּעִמֵּיהּ, וּמְחוֹ יָת גִּבָּרַיָּא דִּבְעַשְׁתְּרוֹת קַרְנַיִם, וְיָת תַּקִּיפַיָּא דִּבְהָמְתָא; וְיָת, אֵימְתָנֵי, דִּבְשָׁוֵה, קִרְיָתָיִם.
5 And in the fourteenth year came Chedorlaomer and the kings that were with him, and smote the Rephaim in Ashteroth-karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim, 
ובשנת ארבעסרא שנין אתא כרדלעמר ומלכא דעמה ומחו לגנברא דבעסתרות קורנים ולעשינא דבהין ולאמנא דבשוא קוריתים:

ו וְאֶת-הַחֹרִי, בְּהַרְרָם שֵׂעִיר, עַד אֵיל פָּארָן, אֲשֶׁר עַל-הַמִּדְבָּר.  
וְיָת חוֹרָאֵי, דִּבְטוּרָא דְּשֵׂעִיר, עַד מֵישַׁר פָּארָן, דִּסְמִיךְ עַל מַדְבְּרָא.
6 and the Horites in their mount Seir, unto El-paran, which is by the wilderness. 
ולחוריא דבטורי  סעיר עדמא לבטמתא דפרן דבמדברא:

ז וַיָּשֻׁבוּ וַיָּבֹאוּ אֶל-עֵין מִשְׁפָּט, הִוא קָדֵשׁ, וַיַּכּוּ, אֶת-כָּל-שְׂדֵה הָעֲמָלֵקִי--וְגַם, אֶת-הָאֱמֹרִי, הַיֹּשֵׁב, בְּחַצְצֹן תָּמָר.  
וְתָבוּ וַאֲתוֹ לְמֵישַׁר פִּלּוּג דִּינָא, הִיא רְקַם, וּמְחוֹ, יָת כָּל חֲקַל עֲמָלְקָאָה--וְאַף, יָת אֱמוֹרָאָה, דְּיָתֵיב, בְּעֵין גֶּדִי.
7 And they turned back, and came to En-mishpat--the same is Kadesh--and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in Hazazon-tamar.
והפכו ואתו לעין דינא דהי הי רקם וחרבו כל רישנא דעמלקיא ואף לאמוריא דיתבין בעין גד :

ח וַיֵּצֵא מֶלֶךְ-סְדֹם וּמֶלֶךְ עֲמֹרָה, וּמֶלֶךְ אַדְמָה וּמֶלֶךְ צְבֹיִים, וּמֶלֶךְ בֶּלַע, הִוא-צֹעַר; וַיַּעַרְכוּ אִתָּם מִלְחָמָה, בְּעֵמֶק הַשִּׂדִּים.  
וּנְפַק מַלְכָּא דִּסְדוֹם וּמַלְכָּא דַּעֲמוֹרָה, וּמַלְכָּא דְּאַדְמָה וּמַלְכָּא דִּצְבוֹיִים, וּמַלְכָּא דְּבֶלַע, הִיא צֹעַר; וְסַדַּרוּ עִמְּהוֹן קְרָבָא, בְּמֵישַׁר חַקְלַיָּא.
8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela--the same is Zoar; and they set the battle in array against them in the vale of Siddim; 
ונפק מלכא דסדום ומלכא דעמורא ומלכא דאדמא ומלכא דצבואים ומלכא דבלע הי הי צער כלהון הלין עבדו קרבא בעומקא דסדומיא:

ט אֵת כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם, וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם, וְאַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר, וְאַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר--אַרְבָּעָה מְלָכִים, אֶת-הַחֲמִשָּׁה.  
עִם כְּדָרְלָעֹמֶר מַלְכָּא דְּעֵילָם, וְתִדְעָל מַלְכָּא דְּעַמְמֵי, וְאַמְרָפֶל מַלְכָּא דְּבָבֶל, וְאַרְיוֹךְ מַלְכָּא דְּאֶלָּסָר--אַרְבְּעָא מַלְכִין, לָקֳבֵיל חַמְשָׁא.
9 against Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings against the five.  
עם כרדלעמר מלכא דעילם ותרעיל מלכא דגליא ואמרפל מלכא דסנער ואריוך מלכא דדלסר ארבעא מלכין עם חמשא:

י וְעֵמֶק הַשִּׂדִּים, בֶּאֱרֹת בֶּאֱרֹת חֵמָר, וַיָּנֻסוּ מֶלֶךְ-סְדֹם וַעֲמֹרָה, וַיִּפְּלוּ-שָׁמָּה; וְהַנִּשְׁאָרִים, הֶרָה נָּסוּ.  
וּמֵישַׁר חַקְלַיָּא, בֵּירָן בֵּירָן מַסְּקָן חֵימָרָא, וַעֲרַקוּ מַלְכָּא דִּסְדוֹם וַעֲמוֹרָה, וּנְפַלוּ תַּמָּן; וּדְאִשְׁתְּאַרוּ, לְטוּרָא עֲרַקוּ.
10 Now the vale of Siddim was full of slime pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell there, and they that remained fled to the mountain. 
ועומקא דסדומיא בארא בארא דקירא וערקו מלכא דסדום ומלכא דעמורא ונפלו תמן ודאשתחרו לטורא ערקו:

יא וַיִּקְחוּ אֶת-כָּל-רְכֻשׁ סְדֹם וַעֲמֹרָה, וְאֶת-כָּל-אָכְלָם--וַיֵּלֵכוּ.  
וּשְׁבוֹ יָת כָּל קִנְיָנָא דִּסְדוֹם וַעֲמוֹרָה, וְיָת כָּל מֵיכַלְהוֹן--וַאֲזַלוּ.
11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way. 
ונסבו כלה קנינא דסדום ודעמורא וכלה מאכולתהון ואזלו:

יב וַיִּקְחוּ אֶת-לוֹט וְאֶת-רְכֻשׁוֹ בֶּן-אֲחִי אַבְרָם, וַיֵּלֵכוּ; וְהוּא יֹשֵׁב, בִּסְדֹם.  
וּשְׁבוֹ יָת לוֹט וְיָת קִנְיָנֵיהּ בַּר אֲחוּהִי דְּאַבְרָם, וַאֲזַלוּ; וְהוּא יָתֵיב, בִּסְדוֹם.
12 And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. 
ודברו ללוט בר אחוהי דאברם ולקנינה ואזלו והו יתב בסדום:
[position swap]

יג וַיָּבֹא, הַפָּלִיט, וַיַּגֵּד, לְאַבְרָם הָעִבְרִי; וְהוּא שֹׁכֵן בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא הָאֱמֹרִי, אֲחִי אֶשְׁכֹּל וַאֲחִי עָנֵר, וְהֵם, בַּעֲלֵי בְרִית-אַבְרָם.  
וַאֲתָא, מְשֵׁיזְבָא, וְחַוִּי, לְאַבְרָם עִבְרָאָה; וְהוּא שָׁרֵי בְּמֵישְׁרֵי מַמְרֵא אֱמוֹרָאָה, אֲחוּהִי דְּאֶשְׁכּוֹל וַאֲחוּהִי דְּעָנֵר, וְאִנּוּן, אֲנָשׁ קְיָמֵיהּ דְּאַבְרָם.
13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew--now he dwelt by the terebinths of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner; and these were confederate with Abram. 
ואתא מן דאתפלט והוי לאברם עבריא והו שרא הוא בית בלוטא דממרא אמוריא אחוהי דעניר ואחוהי דאשכול והנון בעלי קימה דאברם:

יד וַיִּשְׁמַע אַבְרָם, כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו; וַיָּרֶק אֶת-חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ, שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת, וַיִּרְדֹּף, עַד-דָּן.  
וּשְׁמַע אַבְרָם, אֲרֵי אִשְׁתְּבִי אֲחוּהִי; וְזָרֵיז יָת עוּלֵימוֹהִי יְלִידֵי בֵּיתֵיהּ, תְּלָת מְאָה וּתְמָנַת עֲסַר, וּרְדַף, עַד דָּן.
14And when Abram heard that his brother was taken captive, he led forth his trained men, born in his house, three hundred and eighteen, and pursued as far as Dan. 
ושמע אברם דאשתבי בר אחוהי וזין עלימוהי ילידי ביתה תלתמאא ותמנתעסר ורדף בתרהון עדמא לדן:

טו וַיֵּחָלֵק עֲלֵיהֶם לַיְלָה הוּא וַעֲבָדָיו, וַיַּכֵּם; וַיִּרְדְּפֵם, עַד-חוֹבָה, אֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל, לְדַמָּשֶׂק.  
וְאִתְפְּלֵיג עֲלֵיהוֹן לֵילְיָא הוּא וְעַבְדּוֹהִי, וּמְחָנוּן; וּרְדַפִנּוּן, עַד חוֹבָה, דְּמִצִּפּוּנָא, לְדַמָּשֶׂק.
15 And he divided himself against them by night, he and his servants, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus.
ואתפלג עליהון בלליא הו ועבדוהו ומחו אנון ורדפו אנון עדמא לחובא דמן סמלה דדרמסוק:

טז וַיָּשֶׁב, אֵת כָּל-הָרְכֻשׁ; וְגַם אֶת-לוֹט אָחִיו וּרְכֻשׁוֹ הֵשִׁיב, וְגַם אֶת-הַנָּשִׁים וְאֶת-הָעָם. 
וַאֲתֵיב, יָת כָּל קִנְיָנָא; וְאַף יָת לוֹט אֲחוּהִי וְקִנְיָנֵיהּ אֲתֵיב, וְאַף יָת נְשַׁיָּא וְיָת עַמָּא. 
16 And he brought back all the goods, and also brought back his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people. 
ואהפך כלה קנינא ואף ללוט בר אחוהי ולקנינה אהפך אף לנשא אף לעמא:

יז וַיֵּצֵא מֶלֶךְ-סְדֹם, לִקְרָאתוֹ, אַחֲרֵי שׁוּבוֹ מֵהַכּוֹת אֶת-כְּדָרְלָעֹמֶר, וְאֶת-הַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ--אֶל-עֵמֶק שָׁוֵה, הוּא עֵמֶק הַמֶּלֶךְ.  
וּנְפַק מַלְכָּא דִּסְדוֹם, לְקַדָּמוּתֵיהּ, בָּתַר דְּתָב מִלְּמִמְחֵי יָת כְּדָרְלָעֹמֶר, וְיָת מַלְכַיָּא דְּעִמֵּיהּ--לְמֵישַׁר מְפֻנַּא, הוּא בֵּית רֵיסָא דְּמַלְכָּא.
17 And the king of Sodom went out to meet him, after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings that were with him, at the vale of Shaveh--the same is the King's Vale. 
ונפק מלכא דסדום לאורעה מן בתר דהפך כד חרב לכרדלעמר ולמלכא דעמה בעומקא דשוא הו עומקא דמלכא:

יח וּמַלְכִּי-צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם, הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן; וְהוּא כֹהֵן, לְאֵל עֶלְיוֹן.  
וּמַלְכִּי צֶדֶק מַלְכָּא דִּירוּשְׁלֶם, אַפֵּיק לְחֵים וַחֲמַר; וְהוּא מְשַׁמֵּישׁ, קֳדָם אֵל עִלָּאָה.
18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine; and he was priest of God the Most High. 
ומלכיזדק מלך שלים אפק לחמא וחמרא והו כומרא הוא דאלהא מרימא:

יט וַיְבָרְכֵהוּ, וַיֹּאמַר:  בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן, קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ.  
וּבָרְכֵיהּ, וַאֲמַר:  בְּרִיךְ אַבְרָם לְאֵל עִלָּאָה, דְּקִנְיָנֵיהּ שְׁמַיָּא וְאַרְעָא.
19 And he blessed him, and said: 'Blessed be Abram of God Most High, Maker of heaven and earth; 
וברכה ואמר בריך אברם לאלהא מרימא קנא שמיא וארעא:

כ וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן, אֲשֶׁר-מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ; וַיִּתֶּן-לוֹ מַעֲשֵׂר, מִכֹּל.  
וּבְרִיךְ אֵל עִלָּאָה, דִּמְסַר סָנְאָךְ בִּידָךְ; וִיהַב לֵיהּ חַד מִן עַסְרָא, מִכּוֹלָא.
20 and blessed be God the Most High, who hath delivered thine enemies into thy hand.' And he gave him a tenth of all. 
ובריך הו אלהא מרימא דאשלם בעלדבביך באידיך ויהב לה מעסרא מן כל: 

כא וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ-סְדֹם, אֶל-אַבְרָם:  תֶּן-לִי הַנֶּפֶשׁ, וְהָרְכֻשׁ קַח-לָךְ.  
וַאֲמַר מַלְכָּא דִּסְדוֹם, לְאַבְרָם:  הַב לִי נַפְשָׁתָא, וְקִנְיָנָא סַב לָךְ.
21 And the king of Sodom said unto Abram: 'Give me the persons, and take the goods to thyself.' 
ואמר מלכא דסדום לאברם הב לי נפשתא וקנינא סב לך:

כב וַיֹּאמֶר אַבְרָם, אֶל-מֶלֶךְ סְדֹם:  הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל-יְהוָה אֵל עֶלְיוֹן, קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ.  
וַאֲמַר אַבְרָם, לְמַלְכָּא דִּסְדוֹם:  אֲרֵימִית יְדִי בִּצְלוֹ קֳדָם יְיָ אֵל עִלָּאָה, דְּקִנְיָנֵיהּ שְׁמַיָּא וְאַרְעָא.
22 And Abram said to the king of Sodom: 'I have lifted up my hand unto the LORD, God Most High, Maker of heaven and earth, 
ואמר אברם למלכא דסדום ארימת אידי לות אלהא מרימא דקנינה שמיא וארעא: 

כג אִם-מִחוּט וְעַד שְׂרוֹךְ-נַעַל, וְאִם-אֶקַּח מִכָּל-אֲשֶׁר-לָךְ; וְלֹא תֹאמַר, אֲנִי הֶעֱשַׁרְתִּי אֶת-אַבְרָם.  
אִם מִחוּטָא וְעַד עַרְקַת מְסָנָא, וְאִם אֶסַּב מִכָּל דְּלָךְ; וְלָא תֵּימַר, אֲנָא עַתַּרִית יָת אַבְרָם.
23 that I will not take a thread nor a shoe-latchet nor aught that is thine, lest thou shouldest say: I have made Abram rich;
אן מן חוטא ועדמא לערקתא דמסנא אן אסב טן כלמדם דאית לך דלא תאמר דאנא אעתרת לאברם:

כד בִּלְעָדַי, רַק אֲשֶׁר אָכְלוּ הַנְּעָרִים, וְחֵלֶק הָאֲנָשִׁים, אֲשֶׁר הָלְכוּ אִתִּי:  עָנֵר אֶשְׁכֹּל וּמַמְרֵא, הֵם יִקְחוּ חֶלְקָם.  {ס
בָּר, מִדַּאֲכַלוּ עוּלֵימַיָּא, וְחוּלָק גֻּבְרַיָּא, דַּאֲזַלוּ עִמִּי:  עָנֵר אֶשְׁכּוֹל וּמַמְרֵא, אִנּוּן יְקַבְּלוּן חוּלָקְהוֹן. 
 24 save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre, let them take their portion.' {S}
סטר מן מדם דאכלו עלימא ומנותא דגברא דאתו עמי עניר ואשכול וממרא הנון נסבון מנותהון.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin